باتوجه به پاندمی ویروس کرونا، نمایشگاه MEDICA 2020 نیز مانند بسیاری دیگر از همایشها به صورت مجازی برگزار می‌شود و کمپانی PLUX اروپا امسال نیز مانند سالهای پیش در این همایش حضور خواهد داشت. نمایشگاه تخصصی MEDICA 2020 برای اولین بار در تاریخ امسال به صورت مجازی در تاریخ 16 تا 19 نوامبر 2020 (26 […]