نرم‌افزارهای تحقیقاتی

OpenSignals

پلت‌فرم اصلی نرم‌افزار

نسخه تحت ویندوز

HRV

پلاگین

ثبت تغییرات ضربان قلب

ForcePlate

پلاگین

صفحه سنجش تعادل

Load

پلاگین

لودسنج

sEMG

پلاگین

الکترومایوگرافی سطحی

Video Synchronization

پلاگین

همزمانی ویدئو با فعالیت

EDA

پلاگین

فعالیت الکتریکی پوست

Respiration

پلاگین

تنفس (PZT و RIP)