کمپانی PLUX پرتغال و Charles River Analytics آمریکا سنسور مینیاتوری و کوچک fNIRS با قدرت انتقال سیگنال بالا و با کیفیت و با هزینه پایین ارائه می دهند. سنسورهای عملکردی طیف سنجی مادون قرمز (fNIRS) بازتابش نور قرمز و مادون قرمز را در بافت قشر مغزی اندازه گیری می کنند. این سنسورها به طور معمول […]