ساخت سنسور مینیاتوری fNIRS

کمپانی PLUX پرتغال و Charles River Analytics آمریکا سنسور مینیاتوری و کوچک fNIRS با قدرت انتقال سیگنال بالا و با کیفیت و با هزینه پایین ارائه می دهند.

سنسورهای عملکردی طیف سنجی مادون قرمز (fNIRS) بازتابش نور قرمز و مادون قرمز را در بافت قشر مغزی اندازه گیری می کنند. این سنسورها به طور معمول بر روی پیشانی متصل می شوند و می توانند برای تخمین میزان اشباع اکسیژن خون در بافت مغز استفاده شوند.

دکتر بتانی براکن ، محقق ارشد پروژه، اظهار داشت که این سنسور به همراه دستگاه Biosignalsplux برای اندازه گیری وضعیت شناختی در چندین حوزه مفید خواهد بود از جمله برای انجام آزمایشهایی در محیط های واقعی ، برای ارزیابی کارآیی برنامه درسی و آموزش آن برای نیازهای هر دانش آموز.